Årsmöte

Härmed kallas medlemmarna i Föreningen Capoeira Arte Popular till ordinarie årsmöte.

Tid och plats

15:00 29/4 2018, Ivar Vidfamnes gata 7.

Dagordning