Medlemsavgift

Avgifter för hösttermin 2023

vuxen: 2 700kr
student: 1 700kr
barn: 1000kr
familj: 3 300kr

Terminsavgiften betalas senast 30/9

Betalningsinformation

Föreningen Capoeira Arte Popular/ Org. nr: 802443-7173

Bankgiro: 358-9298

Swish: 123 073 74 11

swish-arte popular30Kom ihåg att betala din avgift så snart som möjligt efter påbörjad träning. Avgiften behövs för att föreningen skall kunna driva verksamheten, hyra lokaler och anordna workshops.

Axé!