Kallelse till extra årsmöte 2023

Tid: Torsdag 19/10 2023 kl.19:30-20:15
Plats: Aspuddens skola
Telefon: Caxixi 073-5638014 Soba 072-701015

Med anledning av att det har upptäckts ett misstag i nuvarande styrelses sammansättning kallas föreningens medlemmar till extra årsmöte för att fatta beslut om sammansättning av föreningens styrelse.

 • Agenda extra årsmöte:
  1. Mötets öppnande
  1. Val av mötesordförande och sekreterare
  2. Val av protokolljusterare
  3. Extra årsmötets behöriga utlysande
  4. Godkännande av dagordningen
  5. Behandling av valberedningens förslag
  6. Mötets avslutande


Inför mötet läs igenom underlaget som delats i föreningens chattforum:
Valberedningens förslag till sammansättning av styrelse, valberedning och revisor
Om du som medlem i föreningen har förhinder att fysisk närvara finns möjlighet att närvara via telefon. Meddela Contra Mestre Caxixi i förväg.

Axé
Caxixi & Soba

Kallelsen finns även att laddas ned som PDF nedan: