KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2024

Förening: Capoeira Arte Popular (802443–7173)
Tid: Torsdag 18/4 2024 kl.18:45-19:30
Plats: Aspuddens skola
Telefon: Caxixi 073-5638014 Soba 072-7010155

Föreningens medlemmar kallas till ordinarie årsmöte.
Inför mötet läs igenom underlagen som delats i föreningens chattforum:

  • Verksamhetsberättelse
  • Revisionsberättelse
  • Valberedningens förslag till sammansättning av styrelse, valberedning och revisor

Om du som medlem i föreningen har förhinder att fysisk närvara finns möjlighet att närvara via telefon. Meddela i så fall Contra Mestre Caxixi i förväg.

Axé

Caxixi & Soba